Suci dalam debu

Suci dalam debu

Bila Cinta Di Dusta

Bila Cinta Di Dusta